Privacyverklaring Kirsten Huisman Communicatie en Coaching

Geldig vanaf 1 september 2019

In deze privacyverklaring lees je hoe ik vanuit Kirsten Huisman Communicatie en Coaching omga met jouw persoonsgegevens. Het gaat hier om de gegevens die ik in contact met jou van je krijg en die nodig zijn voor een prettige dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens, als je gebruikmaakt van mijn diensten. Of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Afhankelijk van de af te nemen diensten kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN (alleen voor betaalde diensten);
 • Informatie in een contactformulier;
 • je surfgedrag op mijn website.
 • Met welke doelen verwerk ik persoonsgegevens?

Training: zodat ik je voor, tijdens en na de training kan begeleiden.

Tekstwerk: zodat ik contact met je op kan nemen om de opdracht te bespreken.

Facturatie: zodat ik je facturen kan sturen.

Post: zodat ik je een kaartje, drukwerk of andere dingen kan sturen buiten het online contact om.

Wanneer en met wie deel ik persoonsgegevens?

Kirsten Huisman Communicatie en Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@kirstenhuisman.nl.

Hoelang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik jouw gegevens verzamel. Als je mijn mails niet meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven en worden je persoonsgegevens uit het systeem verwijderd.

De gegevens in mijn boekhouding bewaar ik ten minste zeven jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Ik verwijder deze gegevens binnen één jaar na het verlopen van deze verplichtingen.

Welke cookies gebruik ik?

Ik maak op deze website geen gebruik van cookies.

Gegevens van websitebezoek

Ik ontvang gegevens op basis van jouw bezoek aan mijn website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn klanten en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruik ik Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden geven, als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Verzamel ik bijzondere of gevoelige persoonsgegevens?

Het is niet mijn bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Denk je dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op met info@kirstenhuisman.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Wil je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Dat mag. Je moet je dan wel adequaat identificeren. Je hebt het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kirsten Huisman Communicatie en Coaching.

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, neem dan contact met mij op via info@kirstenhuisman.nl of 06 81 35 55 07. Ik ben de functionaris gegevensbescherming van Kirsten Huisman Communicatie en Coaching.